Archiwum autora: admin

Rhacodactylus auriculatus

Pierwszy, długo wyczekiwany pisklak red stripe !